Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Sâmbătă, Mai 21, 2022
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
Luna mai este luna promovării economiei sociale
ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări.

Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare și de sprijinire a economiei sociale, precum și condițiile de atestare a întreprinderilor sociale și de certificare a întreprinderilor sociale de inserție sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

– prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;

- solidaritate și responsabilitate colectivă;

- convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;

- control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;

- caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;

- personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;

- alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivăți sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;

- proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv Agenția Municipală București. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora în raport cu drepturile și obligațiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă/ Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București și datele de contact este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro in cadrul secțiunii "Persoane juridice/Economie socială".

Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2022, AJOFM Caraș-Severin a acordat 12 atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 3 certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.

În perioada 2017-2022, au fost retrase, conform prevederilor legale, 2 atestate de întreprindere socială .

RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (www.anofm.ro - https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1) și poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul instituțiilor subordonate, derulează acțiuni la nivel național în vederea promovării drepturilor și obligațiilor entităților de economie socială atestate și certificate, după caz, modificărilor aduse cadrului legal prin OUG nr. 33/2022, precum și creșterii gradului de implicare a autorităților locale în susținerea domeniului economiei sociale.Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

4,840,148 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.