Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Sâmbătă, Iunie 19, 2021
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
Măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de infectia cu COVID-19, în mai multe localităti din judetul Caras-Severin, începând cu data de 05.05.2021
Art.2. Se aprobă funcționarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (06.05-19.05.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin.

Art.4. (1). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 06.05.2021, este valabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Caraș-Severin prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și se va publica pe site-urile Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin.

(2). Măsurile stabilite prin HCJSU Caraș-Severin nr.47/26.04.2021, nr.48/28.04. 2021 și nr.49/30.04.2021 rămân valabile pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate în Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

(3). Măsurile instituite prin HCJSU Caraș-Severin nr.47/26.04.2021 pentru UAT Goruia unde incidența cumulată la 14 zile a fost peste 7,5 / 1.000 locuitori se ridică.

(4). Măsurile instituite prin HCJSU Caraș-Severin nr.49/30.04.2021 pentru UAT Grădinari unde incidența cumulată la 14 zile a fost mai mare de 7,5 / 1.000 locuitori se ridică, dar se vor institui măsuri conform HGR nr.432/2021 pentru incidența cumulată la 14 zile mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin.

(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afișa la loc vizibil și va fi diseminată în mod corespunzător.

Hotărârea nr. 51/05.05.2021 și anexele aferente pot fi accesate pe site-ul Instituției Prefectului - Caraș-Severin la secțiunea Activități/Situații de urgență.

HOTĂRÂREA

privind constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021 și dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a prevederilor HGR nr.432/2021, la nivelul județului Caraș-SeverinAvând în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile :

- Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

- HGR nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

- art.4 din HCNSU nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei țărilor / zonelor / teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19,

Luând în considerare adresa Parlamentului României, Camera Deputaților înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin cu nr.7142/23.04.2021,

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adresele Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin nr. 4774/05.05.2021 cu privire la Incidența cumulată la 14 zile la nivelul localităților/județului Caraș-Severin, raportată la 1.000 de locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021 și nr. 4776/05.05.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic pentru rata cumulată a incidenței la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, pe localități,

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin și în baza art. 15 din Anexa nr.3 la HGR nr. 432/2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin întrunit în ședință extraordinară în data de 05.05.2021,

HOTĂRĂȘTE:Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidență cumulată la 14 zile, la nivelul localităților / județului Caraș-Severin, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, pe baza analizelor prezentate de către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin, instituite conform prevederilor HGR nr.432/2021, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă funcționarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (06.05-19.05.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin.

Art.4. (1). Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 06.05.2021, este valabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Caraș-Severin prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre și se va publica pe site-urile Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin.

(2). Măsurile stabilite prin HCJSU Caraș-Severin nr.47/26.04.2021, nr.48/28.04. 2021 și nr.49/30.04.2021 rămân valabile pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu sunt nominalizate în Anexa nr.2 la prezenta Hotărâre.

(3). Măsurile instituite prin HCJSU Caraș-Severin nr.47/26.04.2021 pentru UAT Goruia unde incidența cumulată la 14 zile a fost peste 7,5 / 1.000 locuitori se ridică.

(4). Măsurile instituite prin HCJSU Caraș-Severin nr.49/30.04.2021 pentru UAT Grădinari unde incidența cumulată la 14 zile a fost mai mare de 7,5 / 1.000 locuitori se ridică, dar se vor institui măsuri conform HGR nr.432/2021 pentru incidența cumulată la 14 zile mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre.

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin.

(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afișa la loc vizibil și va fi diseminată în mod corespunzător.

PREȘEDINTE AL COMITETULUI JUDEȚEAN

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PREFECT

Cristian GÂFU

ANEXA nr.2 la HCJSU CS nr. 51/05.05.2021Măsurile instituite conform HGR nr.432/2021, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin

I. Măsuri instituite conform HGR nr.432/2021, pentru unitățile administrativ-teritorială GRĂDINARI, VERMEȘ și GÂRNIC din județul Caraș-Severin în care incidența cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, este mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, respectiv:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-05,00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b). deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05,00 - 18,00.

3. Prin excepție de la prevederile pct.2, în intervalul orar 18,00 - 05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

4. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepția activităților prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.

Prin Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin se vor ridica măsurile instituite la punctele 1, 2, 3 și 4, dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 / 1.000 locuitori.II. Măsuri instituite conform HGR nr.432/2021, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin în care incidența cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, este mai mare de 3 / 1.000 locuitori, respectiv GRĂDINARI, VERMEȘ, GÂRNIC și VĂLIUG:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepția activităților prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.III. Măsuri instituite conform HGR nr.432/2021, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin în care incidența cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori, respectiv, FÂRLIUG, VĂRĂDIA, ORAVIȚA, VRANI, BOCȘA și EZERIȘ:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00 – 22,00;

3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și intervalul orar 06,00 – 22,00;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.IV. Conform prevederilor HGR nr.432/2021, în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 8 mai - 9 mai 2021, în intervalul orar 20,00 - 5,00 pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan.V. Măsuri instituite conform HGR nr.432/2021, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin în care incidența cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, este mai mică sau egală cu 1,5 / 1.000 locuitori:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00 – 22,00;

3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06,00 – 22,00;

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului.VI. Conform art.6 pct.8 lit.ț) din Anexa 3 la HGR nr.432/2021, se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în Zona Borlova - Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, județul Caraș-Severin, în care se practică schiul și alte sporturi de iarnă.VII. Măsuri instituite conform HGR nr.432/2021, care se vor aplica la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin, în vederea asigurării rezilienței comunităților și diminuării impactului tipului de risc:

1. În spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, cu excepția persoanelor care suferă de autism, copii, tineri, adulți care au diferite comorbidități asociate autismului (dizabilitate intelectuală, tulburări senzoriale, sensibilitate la stimuli auditivi, vizuali sau tactili);

2. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 2 – 19 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.432/2021;

3. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

4. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

5. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

6. În condițiile pct. 4, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

7. Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

8. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.

9. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

10. Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate;

11. Se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;

12. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;

13. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

14. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

15. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică;

16. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

17. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

18. Se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;

19. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

20. În toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00 - 5,00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

21. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere;

22. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

23. Declarația pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;

24. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități;

25. Măsurile prevăzute la pct.I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

26. În situația în care activitatea operatorilor economici, prevăzuți la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

27. Operatorii economici prevăzuți la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului emis în temeiul art.71 alin.2) din Legea nr.55/2020 cu modificările și completările ulterioare.

28. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

29. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

30. (1) Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00 - 21,00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 - 5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

31. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

32. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

33. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

34. Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

35. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.

36. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

37. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

38. Activitatea în creșe și afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.

39. În cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății.

40. La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/ studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

41. (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

42. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite potrivit art. 2 din HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement, republicată, precum și organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

43. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. f) și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările ulterioare.

44. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.x X x

Încadrarea în limitele de incidența cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 05.05.2021, calculata pentru intervalul 21.04-04.05.2021 la nivelul localităților / județului Caraș-Severin, 05.05.2021
"Nr.crt." JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE ALERTE MS.RO CAZURI CONFIRMATE LA 14 ZILE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. ALERTE MS.RO "


CARAȘ-SEVERIN 317.267 -522 -1,65


1 CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3945 -32 -8,11
2 CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2883 -22 -7,63
3 CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 877 -6 -6,84
4 CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2023 -12 -5,93
5 CARAȘ-SEVERIN SACU 1544 -8 -5,18
6 CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1513 -7 -4,63
7 CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1298 -6 -4,62
8 CARAȘ-SEVERIN GORUIA 768 -3 -3,91
9 CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3034 -11 -3,63
10 CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 870 -3 -3,45
11 CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1972 -6 -3,04
12 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83550 -208- 2,49
13 CARAȘ-SEVERIN BREBU 1225 -3 -2,45
14 CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 -4 -2,37
15 CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1774 -4 -2,25
16 CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2276 -5 -2,2
17 CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1417 -3 -2,12
18 CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1915 -4 -2,09
19 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12497 -26 -2,08
20 CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1581 -3 -1,9
21 CARAȘ-SEVERIN VRANI 1063 -2 -1,88
22 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18819 -35 -1,86
23 CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1318 -2 -1,52
24 CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2057 -3 -1,46
25 CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2103 -3 -1,43
26 CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2839 -4 -1,41
27 CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 760 -1 -1,32
28 CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2524 -3 -1,19
29 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12361 -13 -1,05
30 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12962 -13- 1
31 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29610 -29 -0,98
32 CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2076 -2 -0,96
33 CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1074 -1 -0,93
34 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1086 -1 -0,92
35 CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1139 -1 -0,88
36 CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2349 -2 -0,85
37 CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3532 -3 -0,85
38 CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1272 -1 -0,79
39 CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2551 -2 -0,78
40 CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1325 -1 -0,75
41 CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4106 -3 -0,73
42 CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2759 -2 -0,72
43 CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 2984 -2 -0,67
44 CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1508 -1 -0,66
45 CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1563 -1 -0,64
46 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4694 -3 -0,64
47 CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1664 -1 -0,6
48 CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1673 -1 -0,6
49 CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4020 -2- 0,5
50 CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2522- 1 -0,4
51 CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2613 -1 -0,38
52 CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2857 -1- 0,35
53 CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2867 -1 -0,35
54 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8918 -3-0,34
55 CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3550 -1 -0,28
56 CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2343 -0 -0
57 CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1645 -0- 0
58 CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2603 -0 -0
59 CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1347- 0- 0
60 CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 402- 0- 0
61 CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2022 -0 -0
62 CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 612- 0- 0
63 CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2837 -0 -0
64 CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1142 -0 -0
65 CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1637 -0- 0
66 CARAȘ-SEVERIN CORONINI 2006 -0 -0
67 CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1496 -0 -0
68 CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 2013 -0- 0
69 CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 890 -0 -0
70 CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1638 -0 -0
71 CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2266 -0 -0
72 CARAȘ-SEVERIN MARGA 1062 -0 -0
73 CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 676- 0 -0
74 CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1864- 0- 0
75 CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2116- 0 -0
76 CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1037- 0- 0
77 CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3848-0- 0


https://cs.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/


BIROUL DE PRESĂ

Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

4,299,860 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.