Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Miercuri, Mai 12, 2021
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
Măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de infectia cu COVID-19, în mai multe localităti din judetul Caras-Severin, începând cu data de 17.04.2021
- Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

- HGR nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de adresele Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin nr. 4224/16.04.2021 cu privire la situația cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale la 1000 de locuitori, precum și rata de incidență la 14 zile raportată la 1000 de locuitori conform Alerte ms.ro la data de 16.04.2021 precum și nr.4225/16.04.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic pentru UAT-urile Carașova și Doclin cu incidența cuprinsă între 4 și 7,5 la 1.000 de locuitori precum și măsurile sanitare stabilite prin HGR nr.432/2021, la data de 16.04.2021,

În baza art. 15 din Anexa nr.3 la HGR nr. 432/2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin întrunit în ședință extraordinară în data de 16.04.2021,HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încadrarea în limitele incidenței cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în anexa la prezenta hotărâre, începând cu data de 17.04.2021, ora 00,00, pentru:

UAT

Rata incidenței cumulate la 14 zile

CARAȘOVA

4,16

DOCLIN

4,07Art.2. Se aprobă funcționarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art.3. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin și UAT-urilor Carașova și Doclin din județul Caraș-Severin și se va publica pe site-urile Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Semenic” al Județului Caraș-Severin.

(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență Carașova și Doclin prezenta hotărâre se va afișa la loc vizibil și va fi diseminată în mod corespunzător.PREȘEDINTE AL COMITETULUI JUDEȚEAN

PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

P R E F E C T,

Cristian GÂFU


Măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția cu COVID-19,
pentru UAT-urile Carașova și Doclin de pe raza județului Caraș-SeverinMăsurile suplimentare prevăzute în HGR nr.432/2021, pentru unitățile administrativ-teritoriale Carașova și Doclin din județul Caraș-Severin în care incidența cumulată la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 16.04.2021, este mai mare de 4 / 1.000 locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 locuitori:1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-05,00, cu următoarele excepții:

a). deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b). deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c). deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d). deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

2. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 05,00 - 18,00.

3. Prin excepție de la prevederile pct.2, în intervalul orar 18,00 - 05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

4. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepția activităților prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.De asemenea, se vor respecta și măsurile generale prevăzute în HGR nr.432/2021, pentru incidența cumulată la 14 zile, mai mare sau egală cu 3 / 1.000 locuitori.

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

4. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

5. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

6. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
x X x
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

4,222,185 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.