Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, Iunie 20, 2019
Navigare
Cele mai noi articole
Niciun articol disponibil
name
name
IP address signature
TRAFIC
optimizare web
IN CURAND RADIO
Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Semenic" al Județului Caraș-Severin
- creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și al activităților socio-economice de pe teritoriul județului;
- consolidarea capacității de pregătire în situații de urgență a populației, a autorităților, a instituțiilor și a operatorilor economici, în special a celor care gestionează infrastructura critică;
- creșterea capacității de reacție și eficientizarea acțiunilor de intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență;
- consolidarea capacității umane, logistice, adminitstrative, financiare, de comunicații, informare și relații publice.

În domeniul apărării împotriva incendiilor, principale obiective avute în vedere pentru anul 2018 au vizat reducerea numărului de obiective puse în funcțiune fără a deține autorizație de securitate la incendiu, continuarea și diversificarea formelor și mijloacelor de informare preventivă, precum și asigurarea transparenței în relația cu societatea civilă.

În ceea ce privește activitatea de avizare și autorizare, au fost primite în total 231 de solicitări. Au fost soluționate 143 de documentații pentru avize de securitate la incendiu și protecție civilă, fiind emise 67 de avize și respinse 60 de solicitări. În cazul a 8 solicitări, documentația este incompletă, iar 8 obiective nu se încadrau în prevederile HGR 571/2016 privind obligativitatea avizării pe linia securității la incendiu sau protecției civile.

Pe parcursul anului, au fost solicitate 72 de autorizații de securitate la incendiu, care au fost soluționate astfel: au fost emise 32 de autorizații de securitate la incendiu, respinse 28, iar în alte 12 situații, documentația este incompletă.

Au fost emise 5 acorduri pentru organizarea de focuri de artificii și 11 puncte de vedere privind planuri urbanistice generale, zonale și de detaliu.

La nivel județean, în anul 2018, s-au intensificat cu aproximativ 30% activitățile de control, numărul acestora crescând de la 758, înregistrate în anul 2017 la 1066 în anul 2018.

Cele 1066 de controale, inspecții și audituri pe linia apărării împotriva incendiilor și pe linia protecției civile au condus la identificarea a 4943 de deficiențe, din care 288 au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor, iar 3.150 au fost sancționate. Pentru încălcări la normele specifice s-au aplicat 585 amenzi, cu aproximativ 22% mai multe decât în anul 2017, în cuantum total de 1.003.100 lei și 2.565 avertismente.

Specialiștii din inspecția județeană de prevenire au oferit asistență tehnică de specialitate în 1613 cazuri.

La nivelul instituțiilor publice, operatorilor economici și localităților de pe teritoriul județului au fost executate pe timpul controalelor un număr de 967 exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă, la care au participat peste 24.000 de persoane.

Diseminarea mesajelor preventive s-a realizat și prin publicarea de articole în presa locală, prin participarea la emisiuni radio, prin distribuirea a aproximativ 60.000 de materiale informative: broșuri, afișe și pliante, prin organizarea de puncte mobile de informare preventivă și susținerea de lecții deschise.

O atenție deosebită s-a acordat îndrumării celor 244 de cercuri tehnico-aplicative de elevi "Prietenii pompierilor" și "Cu viața mea apăr viața".
În domeniul operativ, în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor, în perioada analizată, au fost desfășurate:

- 1207 acțiuni de instruire/educare în domeniul situațiilor de urgență și recunoașteri în teren;
- 85 exerciții cu forțe și mijloace în teren;
- 152 misiuni de asigurare/supraveghere zonă în diferite situații de urgență, precum și pe timpul evenimentelor publice de amploare.

Pe linia protecției civile, în anul 2018 au fost desfășurate controale la cei trei operatori cu risc de pe teritoriul județului nostru, care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

De asemenea au fost verificate un număr de 6 construcții hidrotehnice (barajele Poiana Mărului, Băile Herculane, Cornereva, Gura Golâmbului, Poneasca, Poiana Ruscă).

În ceea ce privește activitățile de înștiințare, avertizare și alarmare, în perioada analizată, au fost executate un număr de 24 antrenamente de înștiințare a comitetelor locale pentru situații de urgență și a operatorilor economici cu risc major și minor de la nivelul județului Caraș-Severin, atât pentru verificarea funcționării sirenelor de alarmare publică din zona de competență, în cadrul exercițiului lunar de alarmare, cât și pentru verificarea fluxului informațional și a modului de lucru în cazul manifestării unor riscuri.

În anul 2018 s-a verificat modul de funcționare și întreținere a sirenelor de alarmare publică la un număr de 18 localități.

Activitățile pe linie pirotehnică s-au concretizat în 20 de misiuni de asanare a muniției rămase neexplodate pe teritoriul județului, 4 misiuni de distrugere a muniției asanate, misiuni de instruire a operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu deșeuri metalice feroase și neferoase, precum și o instruire la Școala nr. 1 din Bocșa, în urma unui eveniment înregistrat anterior (o grenadă defensivă de mână adusă în incinta școlii de către un elev).

Pe linie de adăpostire a populației în caz de conflict armat, au fost efectuate verificări la adăposturile luate în evidență în orașele Băile Herculane și Oravița (adăposturi simple, fără instalații), în urma cărora s-a constatat că acestea pot fi folosite de populație, în 24 de ore de la decretarea stării excepționale.

În anul 2018, județul nostru a găzduit Tabăra de instrucție în domeniul CBRNe (chimic, biologic, radiologic, nuclear), organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în colaborare cu inspectoratul nostru și cu sprijinul Direcției pentru Tineret și Sport Caraș-Severin.

La acest eveniment au participat 70 de pompieri militari specializați în domeniu, din cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Timiș și Vâlcea, sub coordonarea IGSU.

Pe timpul taberei de instrucție s-au desfășurat activități specifice domeniului CBRNe, grupate pe ateliere de lucru: cercetare chimică, prelevare probe, decontaminare personal, căutare surse radioactive, salvare din mediul contaminat.

Activitatea s-a încheiat cu un exercițiu în care au fost implicate toate forțele și mijloacele participante, având ca obiectiv pregătirea personalului specializat în scopul creșterii capacității de răspuns în cazul unor evenimente de natură CBRN.

În ceea ce privește asistența medicală de urgență și prim-ajutor calificat, echipajele SMURD din cadrul subunităților de intervenție au intervenit la un număr de 2518 cazuri de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat, din care: intoxicații - 122, afecțiuni cardiace - 127, traumatisme - 438; stop cardio-respirator resuscitat - 12; alte afecțiuni medicale - 1540, afecțiuni neurologice/psihiatrice - 238; persoane găsite decedate - 1; prim ajutor la accident rutier - 4.

Pe lângă cele 2518 misiuni de asistență medicală de urgență, s-a mai intervenit la un număr de 151 misiuni pentru descarcerare și 240 de intervenții asistență persoane (degajări de persoane - 162, cu intenția de a se arunca în gol - 2, rămase blocate - 76).

Timpul mediu de răspuns al SMURD a fost de 14:20 min, față de 15 min în anul 2017, iar timpul mediu de intervenție a fost de 34 min, față de 38 min în anul 2017.

Comparativ cu anul 2017, a crescut numărul persoanelor asistate medical, de la 2181 la 2901 persoane, iar numărul persoanelor salvate, de la 53 la 113.

Pe linia managementului operațional, au fost monitorizate situațiile de urgență produse în zona de competență, luându-se măsuri de informare operativă, cu privire la iminența producerii sau manifestarea unor situații de urgență: a factorilor responsabili, a factorilor de răspundere de la nivelul județului și a populației.

În 2018 s-au transmis către comitetele locale pentru situații de urgență și către structurile cu răspunderi în gestionarea situațiilor de urgență un număr de 577 notificări hidrometeorologice, din care 59 avertizări COD PORTOCALIU (49 meteorologice și 10 hidrologice) și o avertizare hidrologică COD ROȘU.

Au fost dispecerizate circa 10.000 apeluri, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, realizându-se alertarea în timp operativ a subunităților și echipajelor în raioanele cărora s-au produs evenimentele.

La nivelul Centrului Operațional au fost desfășurate activități de analiză, evaluare și sinteză, referitoare la situațiile de urgență produse în zona de competență, de monitorizare a evoluției situațiilor de urgență semnalate și de informare operativă a structurilor și organismelor abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție.

Misiunile desfășurate de către subunitățile de intervenție, sub coordonarea Centrului Operațional, au vizat protejarea și salvarea de vieți omenești, protecția valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu, a bunurilor materiale, precum și a mediului, punându-se accent pe organizarea și executarea intervenției operative pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență.

În anul 2018, la nivelul județului Caraș-Severin au fost înregistrate 4.123 intervenții în situații de urgență, cu 405 mai multe decât în anul 2017. Rata intervențiilor a fost de 1395 la 100.000 de locuitori și de 484 la 1000 km2.

Au mai fost înregistrate de asemenea 108 deplasări fără intervenție, 58 întoarceri de pe traseu și 40 alerte false.

Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență au intervenit singure în 70 situații, iar în cooperare cu forțele inspectoratului nostru au participat la 214 intervenții.

Incendiile constituie, în continuare, unul din principalele riscuri gestionate de pompierii militari cărășeni. În anul 2018, s-a intervenit, în medie, la două incendii pe zi, fiind înregistrate în total 731 intervenții pentru stingerea incendiilor, cu 161 mai puține decât în anul precedent, dintre care 447 la incendii de vegetație uscată și altele, cu aproximativ 20% mai puține decât în anul 2017.

Majoritatea incendiilor au avut ca principale cauze de producere instalațiile/echipamentele electrice defecte sau improvizate și coșurile/burlanele de fum defecte sau necurățate, urmate de focul deschis în spații închise și acțiunea intenționată, iar în cazul celor de vegetație uscată, focul deschis în spații deschise, urmat de acțiunea intenționată și fumat. Cele mai multe s-au manifestat la gospodăriile cetățenești, iar în cazul incendiilor de vegetație la terenurile UAT-urilor.

Timpul mediu de răspuns la incendii al serviciilor profesioniste a fost de 16 min 36 sec, față de 15 min 46 sec în anul 2017, iar timpul mediu de intervenție a fost de 147 min 12 sec, față de 98 min 36 sec, în anul 2017.

Au mai fost înregistrate 348 intervenții în alte situații de urgență din care: 208 la inundații și fenomene meteorologice periculoase, 110 la evenimente publice de amploare, 4 la alunecări/ prăbușiri de teren, 24 la misiuni pirotehnice și 2 în alte situații.

S-au asigurat 131 misiuni de protecția comunităților: 26 acțiuni de protecția mediului, 34 salvări animale din medii ostile, dar și 71 alte tipuri de intervenții desfășurate în urma unor solicitări adresate de către instituții publice, agenți economici, autorități locale, după caz, pentru: degajare copaci, țurțuri, evacuare apă, deblocare ușă, transport apă, dar și căutare persoane dispărute.

Comparativ cu anul 2017, a crescut atât numărul intervențiilor în alte situații de urgență, de la 225 la 348, cât și numărul de misiuni de protecția comunităților de la 117 la 131.

Ca urmare a situațiilor de urgență din această perioadă, 3 persoane au fost rănite, o persoană a decedat și s-au înregistrat pagube în valoare estimativă de 5.065.456 lei .

Comparativ cu anul 2017, a scăzut atât numărul persoanelor rănite, de la 10 la 3, cât și numărul persoanelor decedate, de la 5 la 1, iar valoarea bunurilor distruse a scăzut, de la 7.315.539 lei la 5.065.456 lei. Au fost salvate 381 animale și păsări, iar valoarea bunurilor salvate a crescut de la 62.455.600 lei la 86.357.110 lei.

În ceea ce privește cooperarea instituțională, având în vedere atribuțiile stabilite prin legislația în vigoare, inspectoratul nostru s-a aflat într-o permanentă colaborare și cooperare, atât cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cât și cu celelalte instituții militare și civile, cu atribuții în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Potrivit reglementărilor legale, Centrul Operațional a asigurat secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin. În anul 2018, CJSU Caraș-Severin s-a întrunit în 20 de ședințe, din care două cu caracter ordinar. În cadrul acestor ședințe au fost adoptate 19 hotărâri din care 14 pentru aprobarea rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor și fenomenelor hidrometeorologice periculoase ce au afectat județul și 5 pentru aprobarea unor planuri de măsuri, acțiuni sau activități.

În domeniul pregătirii și verificării, în anul 2018, au fost organizate și desfășurate 80 de exerciții de pregătire cu forțe și mijloace în teren la nivelul subunităților de intervenție, pe toate tipurile de riscuri.

- Pentru verificarea viabilității documentelor operative și a planurilor de cooperare privind răspunsul, intervenția și pregătirea în comun a forțelor specializate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență "SEMENIC" al județului Caraș-Severin a organizat 5 exerciții județene de cooperare, cu forțe și mijloace în teren, pe baza unor scenarii care privesc riscuri specifice, identificate la nivelul județului.

Inspectoratul nostru a participat cu forțe și tehnică la Exercițiul Seism 2018, organizat la nivel național, care a vizat antrenarea structurilor participante și testarea capacității de reacție, intervenție și decizie a factorilor cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență grave generate de producerea unui seism de intensitate mare, în București.

De asemenea, au fost executate 77 de exerciții de verificare a modului de intervenție a serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Pregătirea personalului operativ s-a desfășurat prin cursuri, stagii de formare profesională și concursuri. În anul 2018, la modulele de pregătire pe diferite specializări din centrele de formare și antrenament au participat 104 cadre militare. Fiind incluși în categoria personalului operativ și membrii serviciilor voluntare și private au fost pregătiți prin instruiri, convocări și exercitii.

La Caransebeș, în perioada 25-27.07.2018, unitatea noastră a organizat etapa zonală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, lotul inspectoratului ocupând locul III în clasamentul general.

În anul 2018, în cadrul programului național ,,Salvator din pasiune" s-au înscris 28 de voluntari și au absolvit 23, aceștia fiind implicați în 86 de acțiuni de informare preventivă și 5 intervenții.

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului din cadrul autorităților administrației publice județene și locale, operatorilor economici și instituțiilor publice, s-a realizat pe niveluri de competență, structuri funcționale și categorii de personal. Astfel, la cursurile de de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, din totalul de 62 persoane planificate din cadrul autorităților administrației publice județene și locale, operatorilor economici și instituțiilor publice au fost prezente doar 20.

Pregătirea elevilor și studenților s-a desfășurat prin lecții deschise, activități de instruire la unități școlare, exerciții, concursuri cu cercurile tehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor și Cu viața mea apăr viața și "porți deschise".

În ceea ce privește managementul resurselor umane, la finele anului 2018, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporție de 86,88%. În cursul anului trecut, au fost încadrate un număr de 10 cadre militare: 6 ofițeri, 2 maiștri militari și 2 subofițeri, înregistrându-se în același timp 17 pierderi de personal: 4 ofițeri și 13 subofițeri. Media vârstei personalului unității este de 38 ani.

Pe linia gestionării resurselor logistice, s-a realizat întreținerea corespunzătoare a parcului auto din dotarea inspectoratului, care, fiind îmbătrânit în proporție de 50% (37 de autovehicule din 74 au o vechime de peste 10 ani), a fost întreținut cu eforturi deosebite de către comandanții de subunități, șefii de garaj și conducătorii auto.

În anul 2018, ca urmare a implementării proiectelor I.G.S.U. a intrat în dotarea unității noastre tehnică în valoare totală de 11.088.259,36 lei, astfel:

- două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime;
- o autospecială de transport efective la intervenție;
- un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig 6x6;
- două ambulanțe de urgență tip B 4x4;
- un autoturism de serviciu marca Dacia Logan;
- un container suport logistic al intervenției tip II - multirisc;
- un container suport logistic al intervenției tip IV - iluminat 450 kVA (generator);
- o linie tehnică de întreținere echipamente individuale de protecție;
- un rezervor motorină de 1000 litri transportabil cu pompă;
- 16 aparate izolante cu autonomie mărită;
- 107 aparate izolante prevăzute cu sistem de alarmare în caz de lipsă a mișcării.

În perioada analizată, Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ISUJ Caraș-Severin a depus cererea de finanțare în cadrul Programului Interreg-IPA CBC România-Serbia, pentru proiectul Managementul Durabil Integrat al Situațiilor de Urgență din Banat, care a primit punctaj favorabil și a trecut de cele 2 etape de evaluare.

Acest proiect în valoare de 1.500.000 euro, are ca obiectiv îmbunătățirea capacității operaționale de intervenție în caz de inundații și alte situații de risc ale actorilor responsabili din zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin, Timiș și Districtul Banatul de Sud (Serbia).

În cadrul Programului Operațional Regional POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, a fost admisă, după prima etapă de evaluare cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică, energetică și modernizare la sediul Detașamentului de Pompieri Caransebeș". De asemenea, pavilionul administrativ al Secției de Pompieri Moldova Nouă a fost inclus într-un proiect de investiții în construcții cu finanțare prin Banca Mondială.

Pentru anul 2019, inspectoratul nostru și-a stabilit ca priorități instituționale:

- Reducerea numărului de obiective care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, prin identificarea pe timpul controalelor a soluțiilor tehnice necesare pentru intrarea în legalitate a acestora;
- Optimizarea acțiunilor de pregătire si educare a populației în domeniul situațiilor de urgență;
- Consolidarea colaborării cu societatea civilă, în scopul înțelegerii locului, rolului și efortului structurilor prefesioniste de intervenție, dar și în vederea implicării active a cetățenilor în activități de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, după caz;
- Reducerea numărului de incendii la locuințe/gospodării cetățenești și de victime rezultate din acestea, prin intensificarea și diversificarea acțiunilor de informare preventivă;
- Creșterea gradului de participare a personalului cu responsabilități la nivel local la cursurile organizate în domeniul situațiilor de urgență;
- Asigurarea pregătirii continue personalului operativ la nivelul unităților operative;
- Încadrarea posturilor vacante, pentru eficientizarea activității unității noastre și recrutarea unui număr cât mai mare de candidați pentru școlile militare;
- Eficientizarea acțiunilor de prevenire, limitare și eliminare a evenimentelor de natură tehnică, care să influențeze negativ funcționarea echipamentelor și/sau instalațiilor sub presiune și/sau să genereze accidente de muncă sau ecologice
- Continuarea și finalizarea obiectivelor de investiții aflate în derulare;
- Asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție și promovarea concurenței între operatorii economici și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Compartimentul Informare și Relații Publice
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
RECLAMA PUBLICITATE
Site-ul Iulik official.
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
CEAS

Bucharest

HOROSCOP

3,136,010 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.